fbpx
Patrón piva, takýto honor sa neušiel len jednej osobe

Patrón piva nie je jeden, toto je ich veľký príbeh

Titul patrón piva patrí v jednotlivých krajinách rôznym dôležitým historickým postavám. My sme sa pozreli na životné príbehy tých najznámejších z ich.

Patrón piva v našich končinách je pravdepodobne najčastejšie spájaný s kniežaťom Václavom. Tento prvý český svätec totiž hraje mimoriadne dôležitú úlohu aj v iných historických kontextoch. Svätý Václav dostal za posledných viac ako tisíc rokov doslova až mýtickú podobu. Ako to u jeho „kolegov“ býva, svätci sa často špecializovali na pomoc určitým profesiám, čo bol aj Václavov prípad. Ten svoj život zasvätil okrem iného aj sládkom. A že český patrón piva tento mok (ale aj iné alkoholové nápoje) miloval, to sa nesnažili zakrývať ani dochované legendy.

Asi najznámejšou legendou o tomto fakte je tá od Kristiána:  „A přihodilo-li se mu někdy, když jako kníže mezi takovými zvířaty hodoval, že pozdním večerem nad obyčej hojněji se napil, ze spánku časně ráno se vytrhl a rychle spěchal do chrámu, a jakmile nějakého kněze nebo klerika tam zastihl, z roucha, v které byl oděn, ať bylo sebelepší, se svlékl a tu dal jim je. A padaje mu k nohám, snažně prosil, aby se zaň co nejusilovněji u Krista Pána přimlouval, by mu milostivě prominul hřích, jehož se včerejší noci dopustil.“

Patrón piva Václav dostal toto pomenovanie od Karola IV v roku 1357. Okrem toho sa venoval aj rozmachu pestovania vinnej révy. Avšak trvalo až 856 rokov, kým sa mu oficiálne dostalo pivných českých slávností. Dni českého piva založil Český zväz pivovarníkov v roku 2013 a v predvečer tejto slávnosti stanovil Václava za ochrancu českej zeme, pivovarníkov a sladovníkov.

Najznámejší patrón piva v našich končinách

Zaujímavou postavičkou je patrón piva Arnulf známy aj pod menom Svätý Arnold (žil na prelome 6. a 7. storočia n.l.). Tento franský biskup strávil väčšinu svojho života vo francúzskom Metz. Jeho meno je však populárnejšie v Belgicku, kde ho nájdete v rôznych umeleckých podobách zobrazeného vo viacerých pivárňach. Treba povedať, že by bol určite uctievaný aj v dnešnej dobe napríklad aj na Slovensku z jedného zaujímavého dôvodu. Arnold totiž odporúčal ľuďom piť pivo a varoval ich pred vodou…Sám označoval náš milovaný nápoj za dielo Božej lásky a ľudského potu.

Zaujímavou je aj legenda o zázraku, ktorý sa udial tesne po jeho smrti. Rok po jeho odchode z tohto sveta sa obyvatelia Metz rozhodli jeho pozostatky exhumovať a pochovať v miestnom kostole. Unavený zástup počas cesty s jeho telom potreboval oddych, a tak sa v krčme v mestečku Champiguelles zastavil na „jedno orosené“. Keďže mal miestny krčmár k dispozícii len jeden krčah, tento patrón piva im aj po smrti pripravil príjemné prekvapenie. Po silnom príhovore na jeho počesť sa pohár premenil na bezodný.

Patrón piva známy najmä v Belgicku a Francúzsku

Patrón piva nemusí byť len muž. To potvrdzuje aj Svätá Hildegarda z Bingenu (1098-1179). Tá je známa aj ako prírodovedkyňa, hudobná skladateľka a hlavne benediktínska mníška. V jednej z jej vedeckých prác o prírode a medicíne sa venovala aj hodnote využitia chmeľu. Podľa jej výskumov ak vložíte chmeľ do piva, poskytnete mu dlhšiu životnosť a zastavíme rozklad. Ide pravdepodobne o prvú osobu, ktorá vôbec do nejakej publikácie vložila aj tému využitia chmeľu v pivovarníctve.

Mimoriadne známym menom medzi fanúšikmi chmeľového nápoja je aj Gambrinus. Tento patrón piva ale nie je ozajstný svätec. Ide totiž o mýtickú postavu. Povesť o tomto kráľovi sa traduje do stredoveku a prvý krát bola zaznamenaná v roku 1543 v bavorskej kronike Burkarta Wallise. Podľa nej začal kráľ Gambrinus ako prvý variť pivo, čo sa naučil od staroegyptskej bohyne úrody a hodokvasu Isis. Jeho meno síce vzbudzuje latinský pôvod, no ide o skomoleninu titulu Jean Primus – Ján Prvý.

V našich končinách sa však tradícia kráľa Gambrinusa začala objavovať až v 19.storočí. Patrón piva známy aj z populárnej značky bol na konci storočia už známou postavičkou. Pre propagáciu svojej značky ho využíval v tej dobe napríklad pivovar Smíchov. Na prelome 19. a 20. storočia nosili jeho meno aj populárne a známkou chránené „pivní bonbony“.

Honor pivný patrón nesie vo svete množstvo osobností. Vymenovať ich všetkých v jednom článku je takmer nemožné. Spomenúť ešte môžeme sv. Mikuláša či Svätého Lukáša, autora tretieho evanjelia a prvého kresťanského lekára či Augustína.

Ak sa vám tento blog páčil, navštívte náš web, kde nájdete aj ďalšie zaujímavosti zo sveta piva alebo skočte k nám na jedno orosené na Pivný eshop.

Ostatné články